BLI DIPLOMERAD BARNYOGALÄRARE - KURSER I BARNYOGA HAPPY ME KIDS

UTBILDNING I ATT LEDA BARNYOGA
LÄRARE EMMA ÖSTRÖM

BARNYOGAKURSER för dig som lever eller arbetar med barn och vill få kunskap att själv få kunskap om -och leda barnyoga i ditt arbete eller privat.

Barnyoga är en lekfull och inspirerande aktivitet där barnen lär känna sig själva och sin kropp, tanke och känslor utan presatation och krav. Istället ligger fokus på att lära känna sig själv -utan rätt eller fel.
Övningarna vi gör i barnyoga är anpassade och lekfulla men samtidigt kan verka stärkande eller avslappnande.

Vi använder barnens utvecklingsnivå och tränar och blir medvetna om andning, balans, fokus och närvaro på anpassat vis. Med sin nyvunna kroppskännedom växer självkänsla och värdet av att vara just jag, men även i relation till omgivningen och våra medmänniskor.

Övningarna är viktiga redskap att ta med sig i livet för att lindra stress, öka flexibiltet och hållning samt öka välmåendet i stort.
 

Grundkurs 1 YOGA med barn i ålder 4-12 år

I denna kurs får du grunderna i att lära ut barnyoga. En inspirerande och lekfull kurs där du får kunskap till hur du kan skapa egna lustfyllda yogapass för barn i ådern 4-12 år. I kursen ingår kompendium med övningar som du direkt kan börja lära ut. En del material får du även digitalt som en guidad meditation samt en yogasaga. 

Under kursen går vi igenom:
Yogaövningar - anpassade för olika åldrar
Andningsövningar - anpassade för det växande barnet
Avslappning - guidade avslappningar och trix för att få barn till ro
Yogasagor - leda, inspiration och skapa egna sagor för de yngre barnen
Gruppövningar - paryoga samt stärkande gruppövningar för de äldre barnen
Familjeyoga - hur kan man lägga upp familjeyogapass
Bygga yogapass - hur vi planerar och skapar yogapass för barn

Vi går även igenom enklare fysiologi och anatomi för barnyoga.
Fika, frukt och te serveras under dagen. Medtag egen lunch.

Investering 1500:-
Lördag 28 november 2020  kl. 10-16

Grundkurs 2 Terapeutisk yoga för barn
-Stresshantering, Meditation & Mindfulness

Den här kursen ligger fokus på hur yoga och meditation kan lindra stresssymptom så som magont, huvudvärk och oro. Men ger såklart även harmoni även utan dessa symptomer.
Enligt forskning visar det sig att barn som får träna avslappning, meditation och mindfulness ökar medkänsla för sig själv och andra, visar upp förbättrad kognitiv förmåga, starkare arbetsminne, självreglering av stormiga känslor och till och med förbättrade betyg.  

Under kursen går vi igenom:
Stress, nervsystem, vad som sker i kroppen
Andningsövningar för barn 
Guidad avslappning
Yogaövningar som hjälper barnen att släppa stress och spänningar
Vad är mindfulness & mindfulness för barn med övningar
Varför meditation och hur skapar man meditation för barn
Stärka självkänsla genom tanken

En spännande kurs där vi utforskar vad som på riktigt sker i hjärnan då vi tränar den och hur vi kan skapa en bättre mental hälsa med meditation och mindfulness övningar med barnen.

Efter avslutad kurs har du tillräckligt med kunskap att guida dig själv och barnen till avslappning. Du får kompendium med övningar till hjälp.
Enklare fika och frukt serveras under dagen. Medtag egen lunch.

Investering 1500:-
Lördag 10-16
Datum kommer

Vi erbjuder flera kurser i att leda barnyoga, meditation & stresshantering för barn på Lugnett Studio
Vi erbjuder flera kurser i att leda barnyoga, meditation & stresshantering för barn på Lugnett Studio

DIPLOMERAD BARNYOGALÄRARE

För att bli diplomerad barnyogalärare krävs att du går samtliga 4 kurser.

Du kan ta dem i vilken ordning och takt du själv önskar.
 
DELTAGARNAS EGNA ORD

"Hade två helt fantastiska och inspirerande dagar. "
 
" I helgen har du delat med dig av din kunskap, men det har varit så mycket mer än så. Du har delat med dig av din gåva. 

"Det finns inga gränser på människans växande när vi tillåter oss att se bortom osynliga gränser. Tack för allt "
"Vi fick många konkreta verktyg och tips som hjälper att komma i gång i rollen som barnyogalärare direkt"


NÄR DU BOKAR IN DIG PÅ KURS HOS OSS GÄLLER FÖLJANDE

När du bokar in dig på en kurs är det bindande anmälan som gäller och du förbinder dig därmed att betala in hela kursavgiften innan kursstart. Kan du inte deltaga finns det möjlighet att gå samma eller liknande kurs vid annat tillfälle. Det pga vi har begränsade antal platser och behöver tacka nej till deltagare om platserna är uppbokade, samt att vi trycker upp material till dig. Tack för din förståelse. Namaststé