osteopati i täby

Osteopati
är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

Som osteopat försöker jag skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad.

Jag är medlem i Svenska Osteopatförbundet och har en godkänd D.O (Diploma in Osteopathy) som inkluderar 5 års teoretisk och praktisk utbildning.

Tjänster
·        Osteopati Nybesök, 60 min, 950 Kr
·        Osteopati Återbesök, 45 min, 950 Kr
·        Osteopati Nybesök Barn/Ungdom 8-15 år, 60 min, 750 Kr
·        Osteopati Återbesök Barn/Ungdom 8-15 år, 45 min 750 Kr.

Questions & Answers Q&A om Camilla

Vad erbjuder du för tjänster?
Jag utför osteopati, vilket är en manuell, holistisk behandlingsform. Beroende på vad du söker för så använder jag mig av flera olika behandlingsmetoder. Vissa är mer direkta, exempelvis artikulation där jag för en led genom olika rörelseriktningar med målsättningen att förbättra ledfunktion och stimulera cirkulation.
 
Andra metoder är mer indirekta, exempelvis positioneringstekniker där en led tas in i en viss position för att ge en reflexmässig avslappning i kringliggande vävnader. Denna metod kan också användas på kraniet, kallas då kraniell osteopati. Det är en väldigt subtil men effektfull form av behandling. Andra metoder syftar till att förbättra cirkulationen och det lymfatiska flödet i kroppen.
 
Hur går en behandling till?
Ett besök hos mig börjar med att du berättar om de besvär som du söker för. Jag kommer att ställa frågor om din allmänna hälsa, tidigare skador eller sjukdomar, medicinering, stressfaktorer och eventuellt om sömn, kost eller fysisk aktivitet.
 
Sen gör jag de undersökningar som är relevanta så som en hållnings- och rörelseanalys, neurologisk testning av reflexer, känsel och motorisk styrka, systemisk testning som blodtrycksmätning och pulsmätning eller ortopedisk testning av till exempel ledytor och ligament.
 
Detta leder fram till en möjlig diagnos och behandling påbörjas om det inte bedöms att annan vård är mer lämplig eller annan undersökning behövs. Behandlingen ska alltid vara individ- och behovsanpassad och i samråd med patienten.
 
 Vilka problem kan en behandling hos dig lindra eller komma tillrätta
med?

Vanligtvis söker personer hjälp hos mig för rygg- och nackbesvär, ledvärk, förslitningsskador, domningar eller utstrålningar i armar eller ben, samt huvudvärk eller migrän. Andra funktionella besvär som kan behandlas av osteopat är andnings- eller matsmältningsbesvär samt premenstruella smärtor.
 
Vem kan boka behandling hos dig?

Till mig kan man komma på behandling från 8 års ålder. Behandlingen fungerar för alla åldrar.
 
Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?
Jag älskar att vara aktiv på min fritid, gärna i skog och mark. Spelar gärna golf, umgås med nära och kära samt spendera tid ute i skärgården.
 
Vem är Benny?
Benny är en glad 2 årig mellanpudel som kommer följa med på jobbet ibland.
 

Kontakt

Camilla Gärefors
Telefon: 072- 25 125 30
Hemsida: 
osteopatspecialisten.se
Email:
camilla@osteopatspecialisten.se

Facebook och Instagram – Osteopatspecialisten