MINDFULNESS

Många av oss ältar saker som har hänt eller oroar oss för framtiden trots att vi inte kan påverka något av det. Det tar energi och skapar onödig stress och olust. En stor del av vår tid lever vi på autopilot och vi reflekterar sällan över varför vi tänker och reagerar som vi gör.

När du tränar medveten närvaro ökar din självkännedom och din förståelse för dina tankar och reaktioner. Du får insikt i hur dina tankar påverkar dina känslor och dina kroppsliga reaktioner.

Genom en ökad lyhördhet och uppmärksamhet blir dina möjligheter att göra kloka val i livet större. Din förmåga att hantera stress och behålla lugnet ökar.

Mindfulness är inte svårt men för att få god effekt behövs regelbunden träning.
Forskning visar att nybörjare som tränade Mindfulness under 8 veckor fick en mätbar effekt på hjärnan. Områden som är viktiga för inlärning och minne ökade och strukturer för stress och ångest minskade.  

Positiva effekter av Mindfulness är ökat fokus och bättre koncentrationsförmåga, en ökning av känslor som glädje och lugn, minskad stress och nedstämdhet och förbättrad sömn.

Kursen pågår under 8 veckor i höst och vi träffas på onsdagar. Mellan träffarna tränar du hemma med hjälp av ett träningsprogram på datorn eller i telefonen, som du självklart behåller.

Jag följer kursplanen för Här & Nu programmet från Mindfulnesscenter.
Ett väl beprövat och Sveriges mest använda träningsprogram.

Vill du uppleva hur Mindfulness kan öka din livskvalité?

Kursstart onsdag 26/9 (ingen träff v.44 (31/10)
19-20:30
Introduktionspris på Lugnett Studio 2495:- inklusive träningsprogram
(rek. pris 3990:-)

Välkommen